VOJTĚCH TYPL

                                                                               

VZDĚLÁNÍ

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta - obor FYZIOTERAPIE

 

FYZIOTERAPEUTICKÁ PRAXE

2015 – dosud: Tenis - pořadatel a trenér tenisových soustředění, individuální spolupráce

2018 - dosud: slovenská reprezentace florbal

 

TECHNICKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Mobilizace periferních kloubů, techniky měkkých tkání, PIR - postizometrická relaxace

Vedení skupinových a individuálních terapií

Základní techniky proprioceptivní neurosvalová facilitace

Základy dynamické neuromuskulární stabilizace

SM systém, Klappovo lezení, balanční cvičení (SMS)

Klasická a reflexní masáž

Kinesiotaping, blackroll

 

KURZY, VZDĚLÁVACÍ AKCE

-        Kinesio-taping Kamil Štědrák

-        Sportovní psychologie Kateřina Vejvodová

-        První pomoc WorkMed

-        Sympozia a konference

-        Akce pořádané asociací studentů fyzioterapie

-        SM systém A-D

 

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

-       World cup Gyor2013, EuropeanCup Záhřeb, Varšava, Teplice 2014 JUDO – závodník

-       Women´s U19 WorldFloorballChampionships 2018 – fyzioterapeut